© Copyright - MW architecten

Alle rechten voorbehouden
Deze website en haar inhoud zijn integraal de exclusieve eigendom van 'MWarchitecten', gevestigd te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 629 (België). Deze website en haar inhoud worden beschermd door het recht op de intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan om elementen (waaronder teksten, beelden, lay out, video en logo's) van deze site of haar inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te verspreiden of te wijzigen.

Algemene gebruiksvoorwaarden
De toegang tot deze website 'www.mwarchitecten.be' en het gebruik ervan zijn onderworpen aan de onderstaande voorwaarden. U wordt vriendelijk verzocht deze website niet te gebruiken indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om deze website stop te zetten of geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Wij maken u erop attent dat wij dergelijke wijzigingen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande aankondiging kunnen aanbrengen.

Beperkte aansprakelijkheid
'MWarchitecten' heeft de informatie op deze website naar beste kennis en overtuiging en op professionele wijze samengesteld aan de hand van interne en externe bronnen. Wij streven ernaar om deze informatie voortdurend uit te breiden en bij te werken. De informatie op deze website heeft als enig doel 'MWarchitecten' en hun diensten voor te stellen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de volledigheid of juistheid van de informatie op deze website. Noch 'MWarchitecten', noch de derden die betrokken zijn bij de samenstelling, de productie of de transmissie van deze website kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade of nadeel voortvloeiend uit de toegang of de onmogelijkheid tot toegang tot deze website, uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van deze website of uit het feit dat u zich heeft gebaseerd op informatie die zich op deze website bevindt.

Websites van derden/links
Deze website bevat hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden. Het aanbieden van zulke links betekent niet dat 'MWarchitecten' instemt met de inhoud ervan. 'MWarchitecten' verwerpt elke aansprakelijkheid voor wat betreft de beschikbaarheid of de inhoud van deze websites alsook voor om het even welke vorm van schade of nadeel ontstaan uit het gebruik van diezelfde inhoud. Links naar andere websites worden alleen maar aangeboden voor het gemak van onze bezoekers. 'MWarchitecten' kan geen enkele garantie geven met betrekking tot de kwaliteit van de gegevens die via de links worden aangeboden. De toegang tot deze sites gebeurt op eigen risico van de gebruiker.

Online communicatie
De beveiliging van berichten die u per e-mail aan 'MWarchitecten' zendt, is niet gegarandeerd. 'MWarchitecten' raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan 'MWarchitecten' te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan 'MWarchitecten' te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Cookies
Cookies kunnen op de website gebruikt worden om de dienst die u geleverd wordt te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf bewaard worden. 'MWarchitecten' kan cookies gebruiken om de navigatie op de website te vergemakkelijken en om de dienst die u aangeboden wordt te personaliseren. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u verwittigd wordt telkens er een cookie wordt aangeboden, of dat alle cookies systematisch geweigerd worden. U erkent dat efficiënte navigatie op de website mogelijk in het gedrang komt wanneer u cookies weigert. Op de website http://www.allaboutcookies.org leest u meer over de werking van cookies.